Het 3D-model van SAMI-training en oplossen van problemen

Drie functies 3D-model

Met de inzet van het unieke 3D-model van SAMI-training verander je een zorgwekkend complexe organisatie in een vitale, lerende organisatie. Zonder jouw inbreng in de vorm van leervragen is het model slechts een kunstig samenstel van hout, leer en staal. Maar mét je leervragen krijgt het een diagnostische, ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte functie. SAMI-training zet je graag op het spoor richting een volwassen lerende, LINKED-organisatie.

Diagnostisch model

Het 3D-model van SAMI-training maakt glashelder waar zich binnen jouw organisatie een probleem bevindt. Het leidt je naar de oorsprong en de oorspronkelijke eigenaar van het probleem. Door dit inzicht bent je in staat om de regie te herpakken wanneer je voor een lastige situatie staat. Met dit inzicht worden jouw teamleiders veel effectiever in het aansturen van je mensen. Er ontstaat een begin van ordening. Teams (her)vinden hun kracht. De organisatie ruimt haar ruis op.

"Faith gives you an inner strength and a sense of balance and perspective in life".

Oplossingsgericht model

Het 3D-model van SAMI-training nodigt in alle gevallen uit tot een beweging naar binnen. Door deze beweging wordt de bron van allerlei soortgelijke problemen of incidenten helder. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten, eyeopeners en bewustwording. Een drang of noodzaak om te veranderen, om belemmeringen aan te pakken. Het collectief bewustzijn en de bereidheid om te leren nemen toe. Dankzij de oplossingsgerichte functie van het 3D-model treedt een cultuurverandering op binnen jouw organisatie.

Ontwikkelingsgericht model

‘True leaders reflect and act.’ Het 3D-model van SAMI-training is in zijn diagnostische en oplossingsgerichte functie reflectief. Daarna is het zaak om nieuwe initiatieven te ondernemen. Om te handelen. Na de beweging naar binnen maakt je organisatie een beweging naar buiten. Gerelateerd aan nieuw gestelde doelen, meetlatten, resultaten en eindtermen. Jouw leervragen, gesteld vanuit een moeilijk ontwarbare kluwen van problemen, hebben je op weg gebracht richting de volwassen lerende, LINKED-organisatie. Dankzij het unieke 3D-model van SAMI-training.