Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Leerling-gesprekken

Gaaf! Het docententeam van Basisschool De Regenboog te Dordrecht volgt de SAMI-training; Leerling-gesprekken.

Talent ontwikkeling staat hoog in het vaandel binnen deze school.

Het team stelt zichzelf daarom voortdurend vragen als; Doen we nog wel de goede dingen?, Kunnen we nog ergens een verschil maken?, Waar kunnen we de talentontwikkeling nog optimaliseren?

Dat bracht hen tot het besluit de traditionele 10-minuten gesprekken nieuw leven in te blazen. Deze gesprekken leverden te weinig op, waren niet of nauwelijk inspirerend te noemen en ... werden over de leerling heen gevoerd waardoor het eigenaarschap van de leerling feitelijk onaangeroerd bleef. Er ontstond een krachtige wens deze gesprekken in lijn te brengen met het interne kompas (waarden, visie en missie) en de doelstellingen van de school .

Tijdens het schooljaar 2015/2016 ontwikkelt en werkt het team daarom aan een professionele cyclus leerlinggesprekken. Dat is vele malen ingewikkelder dan het lijkt. Leerling gesprekken leggen vroeg of laat bloot waar de werkelijke hobbels liggen die een doorgaande en/of optimale ontwikkeling belemmeren. Dat zijn niet zelden (zeer) moeilijk bespreekbare hobbels zijn, spreekt voor zich. Denk maar eens aan verhinderingen in het familiesysteem waar de leerling vandaan komt, of aan het onhandig functioneren van de leerkracht zelf.

Om deze gesprekken goed te kunnen voeren dient er een gemeenschappelijke taal aangeleerd te worden. Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten elkaar tijdens deze gesprekken werkelijk kunnen verstaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze taal in het lopende schooljaar uitvoerig aan de orde gaat komen.

Tijdens het leerlinggesprek is de leerkracht in eerste instantie de gespreksleider. Hij/zij zorgt ervoor dat de juiste procedures, de juiste kaders en de meest passende constellatie (opstelling) gehanteerd worden.

Het gesprek wordt feitelijk gevoerd door de leerling zelf. In aansluiting op het welzijn van de leerling, het interne kompas van de groep, de schooldoelstellingen en spelende groepsthemas doet de leerling verslag aan zijn/haar ouders over zijn/haar behaalde resultaten. Natuurlijk (bege)leidt de leerkracht dit gesprek waarbij deze er voortdurend op uit is ontwikkelingen binnen de leerling los te maken, op gang te brengenen op gang te houden.

En natuurlijk ontbreken de vervolgstappen aan het einde van het gesprek niet. Wie welke vervolgstappen dient te maken, wordt echter tijdens de loop van het gesprek pas duidelijk ...

Meer weten? Klik hier

 

Terug naar overzicht
boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op