DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

7 sturingsmechanismen binnen de SAMI-training om koers te houden

Sturingsmechanismen

De zeven sturingsmechanismen waaraan SAMI-training grote waarde hecht, zijn: leiderschap, het interne kompas, de dialoog, sensitiviteit, de lerende organisatie, het organisme en resultaatgedrevenheid. In de voortdurende afwisseling van reflecteren en handelen geven deze mechanismen steeds meer betekenis aan het leidinggevend meesterschap.

Simultaan ontwikkelen

De zeven mechanismen zijn alle onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zullen daarom ook simultaan ontwikkeld moeten worden. Van de zeven sturingsmechanismen verdienen er twee op deze plek meer toelichting: sensitiviteit en het organisme. Wat bedoelen we hiermee? En hoe kun jij vanuit effectief leiderschap op die twee mechanismen sturen, altijd in samenhang met de andere vijf mechanismen?

"Sturen op de 7-elementen van SAMI-training maakt dat je onderweg koers blijft houden".

Sensitiviteit

Sensitiviteit is van groot belang voor wie een krachtige, volwassen lerende organisatie wil bouwen. Net zo belangrijk als dialoog, leiderschap, het interne kompas en resultaatgedrevenheid. Sensitiviteit is de mate waarin jij als leider op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau ontvankelijk bent voor wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Sensitiviteit is het vermogen om die werkelijkheid te lezen in meerdere lagen, vanuit verschillende perspectieven. Iemand die vooral in zijn hoofd zit, leest andere dingen dan iemand die leeft vanuit zijn buik. ‘True leaders reflect and act.’ Vanuit de sterke kanten die ze hebben meegekregen of ontwikkeld.

Organisatie en organisme

Jouw organisatie is altijd onderdeel van een veel groter geheel. Natuurlijk heb je verschillende stakeholders. Sterker nog, jouw organisatie is een radertje in de machinerie die we samenleving of wereldgemeenschap noemen. SAMI-training onderstreept die verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid in het sturingsmechanisme dat we ‘organisme’ noemen. Wij zijn de wereld. Onze successen en problemen zijn de successen en problemen van de wereld. Wie persoonlijk en effectief leiderschap wil ontwikkelen, doet er goed aan om dit voor ogen te houden.