SAMI-didactiek: eigenaarschap creëren voor successen én problemen

Inzichtelijk maken

Eigenaarschap creëren geeft winst op twee fronten. Een volwassen lerende, LINKED-organisatie wordt gekenmerkt door ordening. Door het vormen van de juiste cultuur binnen de organisatie. Liefdevol leiderschap maakt daarin zowel voorbeeldgedrag als verstoringen bespreekbaar, zichtbaar, hoorbaar of zelfs voelbaar. Door dit methodisch te doen krijgen je medewerkers nieuw inzicht in hoe zij zich verhouden tot ontwikkelingen. Of zij dat als wenselijk of juist als onwenselijk moeten beschouwen. De ceo, manager of afdelingsleider die met SAMI-training op expeditie gaat, ervaart aan den lijve hoezeer dit nieuwe inzicht impact heeft op het functioneren.

"Change is the end result of all true learning ..."

Persoonlijk aandeel

Inzichtelijk maken is slechts het halve werk. Als liefdevolle leider wil je dat je medewerkers verantwoordelijkheid nemen over hun eigen ontwikkeling. Dat kan pas nadat je hun heldere taken, doelstellingen en verantwoordelijkheden hebt gegeven. Die vormen het kader van hun ontwikkeling. Is dat kader voor iedereen duidelijk, dan kun je bij successen én problemen de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort te liggen. Bij die ene persoon. Vervolgens kun je die persoon uitdagen om helder te maken welk persoonlijk aandeel hij heeft gehad in het succes. Of welk aandeel hij kan hebben in de oplossing van een probleem. Ook hier blijkt het creëren van eigenaarschap een belangrijke stap voorwaarts in het aandragen van oplossingen.