Nieuws

Een parel van praktijkgerichte inspiratie

‘Op SAMI-expeditie in Onderwijsland’
Vergroot je bekwaamheid  … én die van je organisatie. Uitgebreide handreiking voor professionals en onderwijsorganisaties op het gebied van professionalisering (individueel zowel als collectief), waarbij persoonlijk-professionele keuzes, in verbinding met de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie, de basis vormen voor teamleren en groei naar taakvolwassenheid. In deze handreiking zijn veel nieuwe inzichten verwerkt op het gebied van zelfmanagement, reflectie in actie, ontwikkelingsprincipes en cultuuraspecten als Ubuntu, Kgotla, communicatie & zelfsturing en specifiek het SAMI-adagium. In de kern gaan al deze principes over het ontwikkelen van leiderschap op alle niveaus., teneinde professionele kracht en heel het potentieel van de organisatie tot bloei te brengen. Theorie wordt verbonden met praktijk. Tal van illustraties & ontwikkelingstools ondersteunen deze methodische opgebouwde handreiking. Niet helemaal nieuw, dit gedachtengoed, maar wel gestructureerd samengebracht en in die zin een parel van praktijkgerichte inspiratie.

Leiderschap, laat liefde stromen / Servaas Klute
Redactie: Marita Weener 
Recensent: Mart Seerden 
Illustraties:
 Ray Heinsius Vormgeving: Sabrina Wakker

Tweede Druk, [Ede]: SAMI, 2019 – 251 pagina’s – illustraties in kleur – 30 cm.

P1000350