Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Intern kompas: méér dan een meerjarenbeleidsplan

‘Hoe verander ik mijn organisatie?’ Het is een vraag die SAMI-training vaak krijgt voorgelegd. Dan gaat het om bedrijven mét een visie en missie en mét een meerjarenbeleidsplan. Die vraag komt vaak voort uit de beleving dat leiders onvoldoende regie kunnen houden op actuele ontwikkelingen. Het interne kompas van de organisatie geeft hierin helderheid.

"For to be free isn't merely to cast off ones chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others ..." N. Mandela.

Intern kompas: geen papieren tijger

In uw organisatie is stevig nagedacht over een meerjarenstrategie. Het resultaat van die inspanning is keurig verwoord in een meerjarenbeleidsplan. En toch bekruipt u misschien het gevoel, dat de ontwikkelingen in de markt of in de politiek uw organisatie tot een speelbal van de golven maken. Het gevaar is levensgroot aanwezig dat uw strategie en uw plan al heel gauw verworden tot papieren tijgers. Dit voorkomt u door een intern kompas op te stellen van uw organisatie. Dat kompas creëert de verbinding tussen mens en strategie.

Waardenhuis en intern kompas

Vraagt u uw medewerkers om commitment aan uw missie en visie? Daarmee heeft uw organisatie nog geen intern kompas. Dat bestaat uit een gezamenlijk gedragen waardenhuis: de waarden waarmee u uw missie vorm wilt geven (het vertrekpunt), gekoppeld aan de visie van uw organisatie (de bestemming). Het waardenhuis wordt gebouwd op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Pas wanneer alle individuele medewerkers dezelfde waarden onderschrijven en uw visie en missie delen, is het interne kompas van uw organisatie zuiver afgesteld. Het dient dan als een referentiekader of geweten in alle zich voordoende situaties. De essentiële functie van het intern kompas voor de volle breedte van de organisatie blijkt bijvoorbeeld in de oplossing van een conflict, in fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden en in een sollicitatieprocedure.

Wat doet een intern kompas?

Het intern kompas is noodzakelijk om te komen tot volwassen leiderschap en eigenaarschap, tot een evenwichtige teamontwikkeling en uiteindelijk tot een LINKED-organisatie. Met een intern kompas hebt u een betrouwbaar instrument in handen om orde te scheppen wanneer veranderingen op uw organisatie afkomen. Het vergroot het zelfreinigend, zelfverversend en zelfversterkend vermogen van uw organisatie. En het biedt voor uw individuele medewerkers emotionele of psychologische veiligheid. Zij kunnen op basis van het interne kompas bespreekbaar maken wat zij ervaren als storende variabelen. SAMI-training begeleidt u graag in de zoektocht naar het interne kompas van uw organisatie.