Een gezamenlijk gedragen waardenhuis als intern kompas

Intern kompas: geen papieren tijger

In jouw organisatie is stevig nagedacht over een meerjarenstrategie. Het resultaat van die inspanning is keurig verwoord in een meerjarenbeleidsplan. En toch bekruipt je misschien het gevoel, dat de ontwikkelingen in de markt of in de politiek jouw organisatie tot een speelbal van de golven maken. Het gevaar is levensgroot aanwezig dat je strategie en je plan al heel gauw verworden tot papieren tijgers. Dit voorkom je door een intern kompas op te stellen van de organisatie. Dat kompas creëert de verbinding tussen mens en strategie.

Waardenhuis en intern kompas

Vraag je je medewerkers om commitment aan de missie en visie van de organisatie? Daarmee heeft je organisatie nog geen intern kompas. Dat bestaat uit een gezamenlijk gedragen waardenhuis: de waarden waarmee je jouw missie vorm wilt geven (het vertrekpunt), gekoppeld aan de visie van jouw organisatie (de bestemming). Het waardenhuis wordt gebouwd op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Pas wanneer alle individuele medewerkers dezelfde waarden onderschrijven en je visie en missie delen, is het interne kompas van je organisatie zuiver afgesteld. Het dient dan als een referentiekader of geweten in alle zich voordoende situaties. De essentiële functie van het intern kompas voor de volle breedte van de organisatie blijkt bijvoorbeeld in de oplossing van een conflict, in fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden en in een sollicitatieprocedure.

 

"For to be free isn't merely to cast off ones chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others ..." N. Mandela.

Wat doet een intern kompas?

Het intern kompas is noodzakelijk om te komen tot volwassen leiderschap en eigenaarschap, tot een evenwichtige teamontwikkeling en uiteindelijk tot een LINKED-organisatie. Met een intern kompas heb je een betrouwbaar instrument in handen om orde te scheppen wanneer veranderingen op de organisatie afkomen. Het vergroot het zelfreinigend, zelfverversend en zelfversterkend vermogen van de organisatie. En het biedt voor jouw individuele medewerkers emotionele of psychologische veiligheid. Zij kunnen op basis van het interne kompas bespreekbaar maken wat zij ervaren als storende variabelen. SAMI-training begeleidt jou graag in de zoektocht naar het interne kompas van je organisatie.