Leiderschapsmodellen

Wat werkt er in mij en wat betekent dit voor mijn team of organisatie?

We horen het vaak: een hondje gaat op z’n baas lijken. Gek genoeg, geldt dit in de menselijke variant ook voor leidinggevenden en teams of leidinggevenden en hun organisaties. Na een bepaalde periode gaan teams en organisaties de ‘handtekening’ van de leidinggevende dragen. Daarom is het zo van belang dat leidinggevenden voortdurend reflecteren op: ‘wat werkt er in mij en wat betekent dit voor mijn team of organisatie?’. Team en organisaties spiegelen het ‘zo-zijn’ van hun leidinggevenden.

Spiegeltriade

een glashelder instrument dat je vanuit drie perspectieven tot diepgaande reflectie en onvermoede nieuwe stappen aanzet. Als je de wens hebt een hoge(re) graad van circulair leiderschap te ontwikkelen, dan is dit je kans.

"True leaders reflect and act."

Waardenfundament

De mensheid, en jij dus ook, beweegt zich op een universeel waardenfundament. Dit fundament oefent niet alleen een onmiskenbare invloed uit op ‘hoe wij worden’, het legt ook onze oer-drijfveren bloot en hoe deze zich in ons vertalen. Hierdoor kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen. En of dat nog niet voldoende is, maakt dit model je ook helder welke ontwikkelstappen en uitdagingen er in de nabije en verre toekomst op je pad liggen.

Gaaltije 2

Een model dat inzicht geeft waar persoonlijk en functioneel leiderschap door bepaald wordt. Het geeft je niet alleen inzicht in de gelaagdheid en volgordelijkheid van persoonlijke leiderschap. Het legt ook de aandachtsgebieden – in relatie met jezelf en met de ander(en)– ondubbelzinnig bloot.