DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Persoonlijke ontwikkeling modellen

We zijn immers niet meer de mens van toen

We maken als levend organisme deel uit van het leven zelf. Het mooie is dat we ook invloed kunnen uitoefenen op die groei. Niet vanuit de overtuiging dat alles maakbaar is maar vanuit het besef dat ontwikkelen en groeien in ons besloten ligt, of we nu willen of niet. We zijn immers niet meer de mens van toen. Als je invloed wilt uitoefenen op je welzijn, je welbevinden, je ontwikkeling en groei, dan zit er maar een ding op: ‘true leaders reflect and act’.

Triades

De ‘SAMI-triades’: een keur van themagerelateerde ‘drie-hoekjes’ die je op de momenten dat je vastloopt een opening bieden in het maken van de volgende stap. Ze dwingen je om vanuit verschillende perspectieven naar je thema te kijken. En dan volgt de magie: er dienen zich dan nieuwe diepgaande en verstrekkend inzichten aan.

"True leaders reflect and act."

Hart model

Het ‘hart’: onze relationele kennisbron. Een instrument waardoor je ineens begrijpt waarom de relatie met jezelf en met de ander(en) gaat zoals deze gaat. Een pittig instrument ook omdat met de inzichten ook de te nemen stappen helder worden.

Buik model

De ‘buik’: onze intuïtieve kennisbron. Een instrument dat haarfijn kan aanvoelen wat er echt speelt. Je hebt de buik nodig om de onderstroom te kunnen lezen. Dat is best handig want die (onzichtbare) onderstroom is erg bepalend in sociale systemen. Een belangrijke raadgever dus als je belangrijke besluiten moet nemen. Je moet de buik wel leren benutten. Of beter, je zal veel durf moeten aanroepen om het te ontwikkelen.