DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Missie en visie

Onze missie

Met het SAMI-concept en het SAMI®-model als referentiekader begeleiden we organisaties, teams en individuen in hun volgende ontwikkelstap.

Voor de deelnemers ligt de aandacht en focus op het exploreren, verruimen en finetunen van het persoonlijk en functionele leiderschap in relatie met het bouwen van én aan een LINKED organisatie.

Vanuit eigenaarschap maken de deelnemers op eigen wijze een reflectieproces door en worden zij uitgedaagd en uitgenodigd hun volgende ontwikkelstap te maken.

Daarom is onze missie: “True leaders reflect and act

Onze visie

SAMI-training ziet een actieve mondiale gemeenschap van SAMI-leidinggevenden.

Met het SAMI-concept en het SAMI®-model als referentiekader (bege)leiden zij hun organisaties, teams en individuen (sociale systemen) met maar één opgave: zij brengen het volledige collectieve en individuele potentieel dat het sociale systeem rijk is aan de oppervlakte.

Zij bouwen aan een duurzame, menswaardige samenleving waarin organisaties, teams en personen toegerust worden om de uitdagingen en beproevingen van de naderende toekomst aan te kunnen.

Meer over de SAMI-trainingen

Kernwaarden

Bij onze missie en visie houden wij een aantal kernwaarden voor ogen:

Autonomiteit in verbinding: wij streven ernaar zo authentiek mogelijk te zijn. We hebben sterke antennes om te kunnen duiden wat binnen de samenwerking de één met de ander doet en andersom. De strubbelingen die op organisatie, team en/of persoonlijk niveau ervaren worden, bekijken en beluisteren we meervoudig partijdig en altijd in mildheid, vanuit afstand én in nabijheid, met de intentie een vruchtbare verbinding aan te gaan.

Nieuwsgierigheid en systematiek: we geloven in relaties, verbanden én in leiderschap. Leiderschap dat authentiek is, dat talent ontwikkelt en teams sterk maakt. Dat zijn leidinggevenden die veel weten en het lef hebben niet te weten. We zijn nieuwsgierig naar de effecten van wederzijds beïnvloedend gedrag. Wat maakt nu dat mensen in sociale systemen elkaar soms niet of moeilijk verstaan? Is het sociale systeem helder over wat zij wil, welk gedrag wenselijk is? Wordt er eigenaarschap genomen? Wat is de rol van de leidinggevende(n) hierin? En de rol van de medewerkers? In welke mate versterken zij elkaar? Is de organisatie zo opgetuigd dat dit de ambities ondersteunt?

Transparantheid en doortastendheid: openheid versnelt de dialoog zodat het kan gaan over datgene wat er werkelijk toe doet. We luisteren dóór vragen heen en dagen uit om de werkelijke vraag boven tafel te halen zodat een passend antwoord gevonden kan worden. Zonder de werkelijke vraag, kunnen wij niets. De klant trouwens ook niet. Dus besteden we ruim aandacht aan het helder krijgen van de werkelijke vraag. Directe interventies in het hier-en-nu en de daaropvolgende tegenreactie bieden de kans snel tot de kern door te dringen.

Vrijmoedigheid en creativiteit: onbeschroomd komen we aan grenzen, speels dagen we uit en onderzoeken we drijfveren en waarden van zowel de medewerker, het team als de organisatie. Hoe kunnen ze wederzijds met elkaar verbonden worden? Door vrij te interveniëren kan de verborgen win-win-winsituatie (voor mens, team en organisatie) aan de oppervlakte komen.

Ontmaskerend en mildheid: we schuwen het niet lastige vragen te stellen, te spiegelen of te confronteren. Regelmatig testen we of datgene gezegd mag worden wat niet gezegd wordt. Spelen er verborgen belangen mee? En wat is de prijs die daarvoor betaald wordt? Laat de ander zich raken, sluit de ander zichzelf af? Of is het de start van een vruchtbaar reflectieproces? Kunnen we met elkaar in gesprek over deze interactie om op basis daarvan helder te krijgen wat de volgende stap is?

Resultaatgedreven en verantwoordelijkheid: welk traject er ook doorlopen wordt, de focus blijft altijd op de ambitie van de organisatie, het benodigde resultaat en de meetlatten. Dit maakt de mate waarin betrokkenen hier eigenaarschap voor nemen direct helder. De ander(en) kan/kunnen ons houden aan de meetlat die we overeengekomen zijn en ons volledige commitment daarop.

Betrokken partner en autonomiteit: als systeemdenkers die hoofd, hart, buik en handen verbinden, zijn wij gericht op het schakelen tussen alle niveaus die in de samenwerking binnen een organisatie spelen. Vanuit het overzien van het grote geheel en dit kunnen verbinden aan de spelende thematiek, tonen wij onze oprechte betrokkenheid en zetten wij onze expertise graag in, vanuit de wens om werkelijk toegevoegde waarde te leveren.

Een SAMI-training op maat

Of je nu interesse hebt in een dagtocht of een expeditie, neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een gratis kennismakingsgesprek of afspraak voor een intake-gesprek.