DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Intern kompas

Missie

Met het SAMI-concept en het SAMI®-model als referentiekader begeleid ik organisaties, teams en individuen in hun volgende ontwikkelstap.

Voor de deelnemers ligt de aandacht en focus op het exploreren, verruimen en finetunen van het persoonlijk en functionele leiderschap in relatie met het bouwen van én aan sociale systemen.

Vanuit eigenaarschap maken de deelnemers op eigen wijze een reflectieproces door en worden zij uitgedaagd en uitgenodigd hun volgende ontwikkelstap te maken.

Daarom is mijn missie: “True leaders reflect and act

Visie

SAMI-training ziet een actieve mondiale gemeenschap van SAMI-leidinggevenden.

Met het SAMI-concept en het SAMI®-model als referentiekader (bege)leiden zij hun organisaties, teams en individuen (sociale systemen) met maar één opgave: zij brengen het volledige collectieve en individuele potentieel dat het sociale systeem rijk is aan de oppervlakte.

Zij bouwen aan een duurzame, menswaardige samenleving waarin organisaties, teams en personen toegerust worden om de uitdagingen en beproevingen van de naderende toekomst aan te kunnen.

Kernwaarden

Bij mijn missie en visie houd ik een aantal kernwaarden voor ogen:

Autonomiteit in verbinding: ik streef ernaar zo authentiek mogelijk te zijn. Ik heb sterke antennes om te kunnen duiden wat binnen de samenwerking de één met de ander doet en andersom. De strubbelingen die op organisatie, team en/of persoonlijk niveau ervaren worden, bekijk en beluister ik meervoudig partijdig en altijd in mildheid, vanuit afstand én in nabijheid, met de intentie een vruchtbare verbinding aan te gaan.

Nieuwsgierigheid en systematiek: ik geloof in relaties, verbanden én in leiderschap. Leiderschap dat authentiek is, dat talent ontwikkelt en teams sterk maakt. Dat zijn leidinggevenden die veel weten en het lef hebben niet te weten. ik ben nieuwsgierig naar de effecten van wederzijds beïnvloedend gedrag. Wat maakt nu dat mensen in sociale systemen elkaar soms niet of moeilijk verstaan? Is het sociale systeem helder over wat zij wil, welk gedrag wenselijk is? Wordt er eigenaarschap genomen? Wat is de rol van de leidinggevende(n) hierin? En de rol van de medewerkers? In welke mate versterken zij elkaar? Is de organisatie zo opgetuigd dat dit de ambities ondersteunt?

Transparantheid en doortastendheid: openheid versnelt de dialoog zodat het kan gaan over datgene wat er werkelijk toe doet. Ik luister dóór vragen heen en daag uit om de werkelijke vraag boven tafel te halen zodat een passend antwoord gevonden kan worden. Zonder de werkelijke vraag, kan ik niets. De klant trouwens ook niet. Dus besteed ik ruim aandacht aan het helder krijgen van de werkelijke vraag. Directe interventies in het hier-en-nu en de daaropvolgende tegenreactie bieden de kans snel tot de kern door te dringen.

Vrijmoedigheid en creativiteit: onbeschroomd kom ik aan grenzen, speels daag ik uit en onderzoek ik drijfveren en waarden van zowel de medewerker, het team als de organisatie. Hoe kunnen ze wederzijds met elkaar verbonden worden? Door vrij te interveniëren kan de verborgen win-win-winsituatie (voor mens, team en organisatie) aan de oppervlakte komen.

Ontmaskerend en mildheid: ik schuw het niet lastige vragen te stellen, te spiegelen of te confronteren. Regelmatig test ik of datgene gezegd mag worden wat niet gezegd wordt. Spelen er verborgen belangen mee? En wat is de prijs die daarvoor betaald wordt? Laat de ander zich raken, sluit de ander zichzelf af? Of is het de start van een vruchtbaar reflectieproces? Kunnen we met elkaar in gesprek over deze interactie om op basis daarvan helder te krijgen wat de volgende stap is?

Resultaatgedreven en verantwoordelijkheid: welk traject er ook doorlopen wordt, de focus blijft altijd op de ambitie van de organisatie, het benodigde resultaat en de meetlatten. Dit maakt de mate waarin betrokkenen hier eigenaarschap voor nemen direct helder. De ander(en) kan/kunnen mij houden aan de meetlat die we overeengekomen zijn en mijn volledige commitment daarop.

Betrokken partner en autonomiteit: als systeemdenkers die hoofd, hart, buik en handen verbinden, ben ik gericht op het schakelen tussen alle niveaus die in de samenwerking binnen een organisatie spelen. Vanuit het overzien van het grote geheel en dit kunnen verbinden aan de spelende thematiek, toon ik mijn oprechte betrokkenheid en zet ik mijn expertise graag in, vanuit de wens om werkelijk toegevoegde waarde te leveren.

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.