Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Professionaliseringsgesprek … taai? Echt niet!

Training: ‘suovdnji-gesprek’ om het optimale uit je team te halen

Leidinggevenden dienen steeds meer te sturen op de professionele ontwikkeling van de leerkracht. Met andere woorden: de standaard voor beiden wordt hoger.

Suovdnji- gesprekken zijn een krachtig instrument om deze professionele ontwikkeling, waarin de leerkracht eigenaarschap voor zijn/haar ontwikkeling krijgt en neemt, op gang te brengen, te houden en te vergroten.

Maar … om deze gesprekken succesvol te laten zijn, dient het gespreksveld helder te zijn.

Want in zo’n gesprek zenden beide gesprekspartners, ‘in de onderstroom’ hun eigenaardigheden mee. Je kunt hierbij denken aan aard, aanleg, temperament, karakter en voorkeurstype (hoofd-, hart-, buikmens). Daarnaast geeft de mens taal een eigen betekenis.

Zonder passend gespreksveld zal menig gesprek veel te weinig opleveren en speelt het ‘elkaar niet werkelijk verstaan’ een alles bepalende rol in het verloop én de uitkomst van het gesprek.

Tijdens deze training leer je wat het ‘speelveld’ van deze suovdnji- gesprekken is en hoe je deze gesprekken tot katalysator voor integrale ontwikkeling binnen je school kan laten zijn.

En dan ben je er nog niet, ook jij als gespreksleider zal de stappen moeten maken.

Welke stappen? Je zult je sensitiviteit moeten vergroten om de ander scherp te leren lezen. Doe je dat niet, dan veroorzaak je zelf ruis. Het gebeurt maar al te vaak dat een leidinggevende dan de medewerker iets kwalijk neemt … wat hijzelf ingezet heeft.

Als je de vaardigheid ontwikkeld hebt, zal je merken dat professionaliseringsgesprekken inspirerende, energie gevende en vitaliserende gesprekken zijn voor integrale schoolontwikkeling.

Jij bepaalt of deze gesprekken gaan swingen!

               

Doelgroep: Leidinggevenden
Datum: 8 mei en 22 mei 2019
Tijd: 09.00-17.00 uur
Plaats: Midden van het land. Natuurlijke omgeving
Omvang: 2-daagse
Inschrijving: Inschrijfformulier
Kosten: € 590,-
Informatie: www.sami-training.com | 06-38301079
Liever in-company Neem contact op!
boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op