Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Onze waarden

Autonoom in verbinding: Wij streven ernaar zo authentiek mogelijk te zijn. We hebben sterke antennes om te kunnen duiden wat binnen de samenwerking de één met de ander doet en andersom. De strubbelingen die op organisatie, team en/of persoonlijk niveau ervaren worden, bekijken en beluisteren we meervoudig partijdig en altijd in mildheid, vanuit afstand én in nabijheid, met de intentie een vruchtbare verbinding aan te gaan.

Nieuwsgierig en systemisch: We geloven in relaties, verbanden én in leiderschap. Leiderschap dat authentiek is, dat talent ontwikkelt en teams sterk maakt. Dat zijn leidinggevenden die veel weten en het lef hebben niet te weten. We zijn nieuwsgierig naar de effecten van wederzijds beïnvloedend gedrag. Wat maakt nu dat mensen in sociale systemen elkaar soms niet of moeilijk verstaan? Is het sociale systeem helder over wat zij wil, welk gedrag wenselijk is? Wordt er eigenaarschap genomen? Wat is de rol van de leidinggevende(n) hierin? En de rol van de medewerkers? In welke mate versterken zij elkaar? Is de organisatie zo opgetuigd dat dit de ambities ondersteunt?

Transparant en doortastend: Openheid versnelt de dialoog zodat het kan gaan over datgene wat er werkelijk toe doet. We luisteren dóór vragen heen en dagen uit om de werkelijke vraag boven tafel te halen zodat een passend antwoord gevonden kan worden. Zonder de werkelijke vraag, kunnen wij niets. De klant trouwens ook niet. Dus besteden we ruim aandacht aan het helder krijgen van de werkelijke vraag. Directe interventies in het hier-en-nu en de daaropvolgende tegenreactie bieden de kans snel tot de kern door te dringen.

Vrijmoedig en creatief: Onbeschroomd komen we aan grenzen, speels dagen we uit en onderzoeken we drijfveren en waarden van zowel de medewerker, het team als de organisatie. Hoe kunnen ze wederzijds met elkaar verbonden worden? Door vrij te interveniëren kan de verborgen win-win-winsituatie (voor mens, team en organisatie) aan de oppervlakte komen.

Ontmaskerend en mild: We schuwen het niet lastige vragen te stellen, te spiegelen of te confronteren. Regelmatig testen we of datgene gezegd mag worden wat niet gezegd wordt. Spelen er verborgen belangen mee? En wat is de prijs die daarvoor betaald wordt? Laat de ander zich raken, sluit de ander zichzelf af? Of is het de start van een vruchtbaar reflectieproces? Kunnen we met elkaar in gesprek over deze interactie om op basis daarvan helder te krijgen wat de volgende stap is?

Resultaatgedreven en verantwoordelijk: Welk traject er ook doorlopen wordt, de focus blijft altijd op de ambitie van de organisatie, het benodigde resultaat en de meetlatten. Dit maakt de mate waarin betrokkenen hier eigenaarschap voor nemen direct helder. De ander(en) kan/kunnen ons houden aan de meetlat die we overeengekomen zijn en ons volledige commitment daarop.

Betrokken partner en autonoom: Als systeemdenkers die hoofd, hart, buik en handen verbinden, zijn wij gericht op het schakelen tussen alle niveaus die in de samenwerking binnen een organisatie spelen. Vanuit het overzien van het grote geheel en dit kunnen verbinden aan de spelende thematiek, tonen wij onze oprechte betrokkenheid en zetten wij onze expertise graag in, vanuit de wens om werkelijk toegevoegde waarde te leveren. En als het klaar is, dan gaan we … en zijn we beiden een stuk wijzer en verder dan voorheen.    

 

boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op

"Try not to become a man of success, but rather try to be a man of value ..."