Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Opleiding SAMI-leiderschap

Opleidingsinhoud

Sociale systemen (individuen, teams en organisaties) zijn complexe netwerken van menselijke relaties. Juist vanwege de complexiteit gaat er nogal eens wat mis. Dit uit zich dan in de interactie- en communicatiepatronen en natuurlijk in tegenvallende resultaten. Het is fascinerend, betekenisvol en dankbaar werk om aan sociale systemen leiding te geven en orde en stroomlijn aan te brengen op die plekken waar het nodig is.

Leidinggevenden van een sociaal systeem hebben immers maar een opdracht: zij dienen het volledige collectieve en individuele potentieel dat een sociaal systeem rijk is aan de oppervlakte te brengen.

Dat betekent nogal wat voor de handelingsbekwaamheid van de leidinggevende.

In de opleiding SAMI-leiderschap ga je uitvoerig en diepgaand kennismaken met het SAMI-concept. Een omvattend en universeel (bege)leidingsconcept dat uit drie deelconcepten bestaat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen en versterken:

  • Een organisatieontwikkelconcept
  • Een teamontwikkelconcept
  • Een persoonlijk en functioneel leiderschapsconcept.

Elke leidinggevende werkt aan een bepaalde ambitie, een visie en aan bepaalde doelstellingen met zijn/haar sociale systeem. Daarin staat hij/zij voortdurend voor de torenhoge opgave antwoord te vinden op drie cruciale vragen:

  • Wat werkt er in mij?
  • Wat werkt er in mijn team en/of organisatie?
  • Hoe verhouden de eerste twee vragen zich tot elkaar?

Ogenschijnlijk makkelijke vragen. Tijdens deze opleiding ga je de antwoorden erop diepgaand, intensief onderzoeken.

Doelgroep

Je bent (toekomstig) ceo, leidinggevende, manager, HRM-er, teamleider, docent, trainer, coach, ondernemer. Hoe dan ook, je wilt leren aan sociale systemen te werken. Het SAMI-gedachtegoed spreekt je aan. In je huidige situatie stuit je, vanuit 'last of lust' op leer-, ontwikkel- en groeivragen waarop je een passend antwoord wilt leren geven. In dit kader wil jij je handelingsbekwaamheid vergroten en je verder bekwamen in het vak van leidinggeven. 

Opleidingsinhoud

Met het SAMI-concept en het SAMI®-model als uitgangspunt leer je individuen, teams en organisaties te begeleiden in hun leer-, ontwikkel- en groeiprocessen. Je gaat ervaringsgericht kennismaken met de typische SAMI-systematiek, de SAMI-instrumenten en de SAMI-werkwijze. Je kunt hierbij denken aan het SAMI-doelmatigheidsmodel, de SAMI-spiegeltriade, de SAMI-leiderschapstriade, het SAMI-teamontwikkelconcept, de SAMI-communicatiecirkel, het leren werken met triades, het leren werken met de basiswetten van sociale systemen en nog veel meer.

Opleidingsmethode

Tijdens de ervaringsgerichte opleiding ga jij jezelf diepgaand ontwikkelen als 'leidinggevend instrument'. Je wordt daarin bevraagd op vier leeringangen: spiritueel, mentaal, fysiek en emotioneel. Je persoonlijke leervragen vormen op deze expeditie voortdurend jouw vertrekpunt. Tijdens de opleiding werk je (indien van toepassing) aan je sociale systeem.

Resultaat

Na de opleiding kan je als leidinggevende veel passender antwoord geven op de complexe vragen die sociale systemen in 'het dagelijks leven' aan je stellen; ben je handelingsbekwamer om organisaties, teams en individuen te (bege)leiden in hun leer-, ontwikkel- en groeivragen; is je persoonlijke ik-sterke enorm toegenomen.

Interesse? Neem contact op via info@sami-training.com.

Brochure: Opleiding SAMI-leiderschap

boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op