DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Organisatiemodellen

“Als je een huis wilt bouwen, check dan of de eerste steen wel goed ligt.”

Je organisatie opbouwen. Het klinkt zo eenvoudig, maar niets is minder waar. Om maar wat te noemen. Hoe weet je nu dat jij:

  • je handig verhoudt tot je medewerkers?;
  • stuurt op de juiste elementen?;
  • de volgordelijkheid van de opbouw van je organisatie respecteert?;
  • voldoende instaat bent door de oppervlakte heen te kijken?


Bij SAMI-training gebruiken we onder andere onderstaande modellen voor het beantwoorden van die vragen.

De 7 elementen

Een model dat inzicht geeft in de noodzakelijke attitude met bijbehorende sturingsmechanismen die voor een menswaardig sociaal systeem noodzakelijk zijn.

Door op deze 7 elementen te sturen, stroomlijn je de organisatie, richt je de beschikbare energie en zorg je voor hechte verbindingen binnen je organisatie. Het spreekt voor zich dat je dan beter bestand bent tegen bedreigende invloeden. 

 

"Sturen op de 7-elementen van SAMI-training maakt dat je onderweg koers blijft houden".

Pyramid

Een model dat de volgordelijkheid van de opbouw van een menswaardig sociaal systeem verbeeldt. Zie het als een “bouwtekening” voor het vormgeven van je organisatie. Het stelt de harde kant – de organisatorisch inhoudelijke werkelijkheid – van de organisatie voor.

Onvoldoende aandacht voor een specieke laag vertaalt zich altijd naar moeizame onderlinge verhoudingen en tegenvallende resultaten. 

Gaaltije 1

Een model dat inzicht geeft in de gelaagdheid (volgordelijkheid) van organisatiethematiek en de oorzaak van gedoe ondubbelzinnig blootlegt. Het stelt de zachte kant – de relationele en emotionele werkelijkheid – van de organisatie voor. 

Zoals Johan Cruijff zei: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”.