Nieuws

Prachtige recensie NBD Biblion

‘Leiderschap, laat liefde stromen’.

Inhoudelijke opvolger van het opvallende boek ‘Op SAMI-expeditie in onderwijsland’ (2016)*. In dit zorgvuldig opgezette en vormgegeven boekwerk (gebonden; met leeslint; voorbeeldig van opzet met illustraties in kleur) wordt de focus gericht op leiderschap en het ontwikkelen van leiderschap op alle organisatieniveaus. De SAMI-filosofie en het SAMI-basiswaardenconcept wordt in de (theoretische) context van belangrijke inzichten op het gebied van duurzame organisatieontwikkeling van de voorbije twintig jaar gepresenteerd: systemisch, gestructureerd, methodisch, didactisch. Er is aandacht voor individuele ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van sociale systemen in organisaties. Triades (uitgebalanceerde overdenk- en doe-driehoekjes) zetten de lezer, professional, leider en uitvoerende aan tot nadenken over, reflectie van binnenuit, actie & voortgang. De SAMI-aanpak is geen ‘een-twee-drietje’, maar ondersteunt de leider (in wording) onmiskenbaar in het aan de oppervlakte brengen van het individuele en collectieve potentieel in een organisatie, ten dienste van gewenste resultaten en opbrengsten.

Leiderschap, laat liefde stromen / Servaas Klute
Redactie: Arie Verhoef 
Recensent: Mart Seerden 
Illustraties: Ray Heinsius Vormgeving: Sabrina Wakker

Eerste Druk, [Ede]: SAMI, februari 2020 – 231 pagina’s – illustraties in kleur – 31 cm.

P1000800