Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

In de SAMI-pelgrimage zijn voortdurende reflectie en actie essentieel

‘True leaders reflect and act.’ Het is de missie van SAMI-training. In een altijddurende afwisseling van reflectie en actie toon je pas echt leidinggevend meesterschap. Dat oefenen de deelnemers aan de SAMI-pelgrimage in de genadeloos mooie wildernis van Noord-Zweden. Met die ervaringen gaan zij terug naar hun bedrijf, om daar te werken aan het uiteindelijke doel: de volwassen lerende LINKED-organisatie.

“Ik had de eerste avond buikpijn en wist niet waarom. Door reflectie leerde ik dat de oorzaak lag in de drie hopen warme berenpoep van uren geleden. Reflectie leidde tot passende actie. De buikpijn verdween”

Verbinding hersteld

Om dat doel te bereiken hebben we ons unieke SAMI-model ontwikkeld. Door continu te blijven reflecteren én handelen op alle niveaus van de organisatie, komt de LINKED-organisatie steeds meer in zicht. Een organisatie waar de verbinding is hersteld tussen MT en teams, tussen teamleden onderling en – op individueel vlak – tussen ratio en sensitiviteit.

Wildernis en waardenhuis

‘True leaders reflect and act.’ Dat is alleen mogelijk wanneer mensen gezamenlijk een waardenhuis hebben ontwikkeld. Wanneer zij elkaar werkelijk verstaan. Op basis van dat waardenhuis en in liefdevolle verbinding kan ieder teamlid vrede sluiten met tegenstellingen in de organisatie. Net zoals je dat ook moet doen tijdens een pelgrimage in de wildernis van Noord-Zweden. Anders overleef je niet. Wie dáár geleerd heeft om te vertrouwen op het eigen intern kompas en op de teamwaarden, weet in de eigen beroepssituatie om te gaan met storende variabelen. Met situaties die afwijken van het waardenhuis in de organisatie.

Reflect and act: de effecten

Reflecteren én handelen in een voortdurende afwisseling. Het vormt het hart van het SAMI-concept. De zeven sturingsmechanismen zijn daarbij onontbeerlijk: leiderschap, het interne kompas, de dialoog, sensitiviteit, de lerende organisatie, het organisme en resultaatgedrevenheid. Door die te hanteren blijf je gezond in de wildernis tijdens een pelgrimage. Ben je de natuur altijd een slag voor. Bouw je optimaal aan je team. Wordt je persoonlijke effectiviteit groter. Blijf je weg van de waan van de dag. Leer je je eigenaar te noemen van problemen die je anders uit de weg zou gaan.