DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

SAMI-health-check

Ben je ooit een driedimensionaal manshoog model tegengekomen dat de status van je sociale systeem (organisatie, team, individu) ragfijn blootlegt?

Het SAMI®-model is een weergave van de essenties van sociale systemen, dus van de excellent lerende organisatie, het gestroomlijnde team en de mens die zijn volledige potentieel benut. Alle oppervlakkige aankleding, de cosmetica en de ‘valse excuses’ zijn verwijderd. Dat wat er werkelijk toe doet om te leren, te ontwikkelen en te groeien als sociaal systeem blijft over.
Het is de ideale situatie.

SAMI-training gebruikt dit model voor de SAMI-health-check.
Deze check bestaat uit:

  • een diagnose van de gezondheid van het sociale systeem waarbij de hefbomen tot ontwikkeling glashelder worden;
  • een passende oplossing waarin een call for action nadrukkelijk doorklinkt;
  • een ontwikkelplan waarin iedere functionaris aan het werk kan met zijn of haar aandeel in de oplossing.

Hoe dit werkt?

Sociale systemen die turbulente tijden meemaken, met lastige vragen zitten of die een ontwikkelstap willen maken, zullen als eerste een ragfijne diagnose moeten stellen. Het is een (h)erkenning van de storingen en/of verlangens die zich voordoen. Wat is er aan de hand? Wat speelt er aan de oppervlakte? Wat speelt er in de diepte (de onderstroom)? Wat willen we eigenlijk? Waar willen we naar toe werken? Willen we dit allemaal? Wat, wie versterkt of belemmert? Wat gebeurt er als we het niet doen? Op grond van deze diagnose wordt uiteindelijk helder waarop gestuurd moet gaan worden én in welke volgorde (!).

Het addertje onder het gras

Maar waar diagnosticeer je op? Door welke bril kijk je naar de werkelijkheid? Is deze bril afdoende? Want als er min of meer sprake is van turbulente tijden, dan moet het management een andere bril leren opzetten. De oude bril heeft immers een rol gespeeld in het ontstaan van de turbulente tijden. De SAMI-health-check diagnosticeert op drie grootheden en zoekt, door de oppervlakte heen, diepgaand uit wat de oorzaak is als er in een sociaal systeem stroomlijning ontbeert.

Mijn ervaring is het volgende. De werkelijkheid bestaat uit drie grootheden: inhoud, procedures en samenwerkingsprocessen. Als er een disbalans optreedt in de aansturing op deze drie grootheden ontstaat er hoe dan ook last, storingen en/of gedoe in je sociale systeem. Dit gaat werken als sluimerend gif. Aanvankelijk onzichtbaar, langzaam groeiend, cultuur bepalend en plots toeslaand op een onverwacht moment. Tel uit je winst.

In veel sociale systemen ligt de diagnosefocus vooral op de eerste twee grootheden: inhoud en procedures. Sociale systemen zijn daar ogenschijnlijk goed in. De derde grootheid, de samenwerkingsprocessen, dáár wordt het lastig. Want dan gaat het over ‘wat de ene persoon met de andere doet en vice versa’.
Samenwerking gaat over de wijze waarop je jouw sociale systeem (zoals je bedrijf, je school, je gezin) organiseert en inricht én het gaat vooral óók over de wijze waarop je het relationeel en emotioneel organiseert en inricht. Het zijn de drie zijden van de SAMI-health-check.
Recent pleegde een politiefunctionaris zelfmoord. Pesten op de werkvloer was de oorzaak. De relationele
en emotionele organisatie en inrichting lieten hier te wensen over.

Hoe de SAMI-health-check werkt?

We gaan met het managementteam rond het SAMI®-model zitten. Op dat moment hebben we de werkelijke en de wenselijk situatie, dus hoe het is en hoe het zou moeten zijn, in één ruimte.

Als eerste wordt het management uitgedaagd een gemeenschappelijk startpunt en/of leervraag te formuleren. Het is immers van belang dat iedereen in dezelfde richting gaat werken. Als tweede stellen wij als SAMI-begeleiders een aantal vragen dat het management uitnodigt zich in een
bepaalde mate bloot te geven. Het doel van deze vragen is dat de leden van het management contact met zichzelf maken. Dat lijkt raar, maar dat is het geenszins: het managementteam beleeft turbulente tijden. Om het op te lossen zullen de leden van het team onderling diepgaand contact moeten maken. Dat lukt alleen als zij met zichzelf contact kunnen maken. Ze zullen het achterste van hun tong moeten laten zien. Gebeurt dit niet dan zal het managementteam waarschijnlijk herhalen wat zij al tijden doen: dat wat er werkelijk besproken dient te worden onbespreekbaar laten.

Vervolgens worden alle onderdelen van het SAMI®-model uitgelegd. Na de uitleg van een onderdeel wordt de link naar het eigen sociale systeem gemaakt. Is dit onderdeel op orde? Is er aandacht voor? Wordt erop gestuurd? Hoe dan? Rust het op een passend fundament? Is er balans? Pakt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid? Is het voor iedereen helder?
In dit proces komen de pijnpunten boven en leert het managementteam ‘welke essenties er allemaal toe doen’.

Het gesprek

Natuurlijk ontstaat en volgt hier ‘als vanzelf’ een indringend gesprek. De leden van het managementteamhebben immers allemaal hun eigen beelden, ervaringen en gevoelens over de werkelijkheid én de oplossingen. En reken maar dat die beelden, ervaringen en gevoelens op tafel komen.

Diepgaand weten

Maar hebben zij wel voldoende zicht op de essenties van het excellent lerende sociale systeem? Begrijpen en kunnen zij de basiswetten van sociale systemen ervaren? Kennen zij de fases van teamontwikkeling en weten ze op welke teamcompetenties zij in welke fase moeten sturen? Kunnen zij verschillende leiderschapsstijlen hanteren? Want elke fase van teamontwikkeling vraagt om een bepaalde stijl. Durven zij collectieve thema’s bespreekbaar te maken? Zien zij ze überhaupt?
Overzien zij de consequenties van hun voorkeursstijl? Zijn ze bekend met he SAMI®-model-doelmatigheids-model? Dit model gidst hen in de juiste volgorde.
Als er onvoldoende zicht is op deze essenties is het zeer aannemelijk dat zij, onbedoeld en onbewust, hun eigen teleurstelling aan het creëren zijn.

De SAMI-begeleider legt in het gesprek dat volgt voortdurend de relaties tussen deze essenties, de werkelijkheid waar het managementteam mee te dealen heeft én de gehanteerde stijl van leidinggeven bloot.
Daar liggen immers de hefbomen tot ontwikkeling.

Door deze vormgeving wordt in een vrij korte periode glashelder waar iets ontbreekt, wat niet op orde is, welke stappen gezet dienen te worden. En het mooie is dat het management door dit proces zijn eigen antwoorden vindt.

Meer weten over de SAMI-health-check

Wil je meer weten over de SAMI-health-check? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact met SAMI opnemen

True leaders reflect and act.

Een SAMI-training op maat

Of je nu interesse hebt in een dagtocht of een expeditie, neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een gratis kennismakingsgesprek of afspraak voor een intake-gesprek.