DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Teamcoaching

Het vergroten van de samenhang, stroomlijn en samenwerking in relatie tot de gewenste resultaten

Je zit in een fusietraject, staat voor de uitdaging een nieuw team te formeren of je wordt geconfronteerd met een stroef functionerend of zelfs een regressief team. Teamcoaching is erop gericht de samenhang, stroomlijn en samenwerking in relatie tot de gewenste resultaten te vergroten.

De actuele leer- of ontwikkelvragen van het team, het teamprofiel, de stijl van leidinggeven en de koers van de organisatie waar het team toe behoort, vormen het vertrekpunt voor een teamcoachtraject. Zonder die informatie kan ik niks. Het team trouwens ook niet. Daarom besteden we tijdens het kennismakingsgesprek ruim aandacht aan de SAMI-health-check. Dit is een diagnostisch instrument dat niet alleen razendsnel de belemmerende patronen en systeemdynamieken van het stroef-lopende team blootlegt maar als bijvangst ook eventuele aandachtspunten voor de leidinggevende en de organisatie boven tafel krijgt.

Je zult merken dat tijdens ons eerste gesprek een complexe of vastlopende situatie gestaag transformeert naar een situatie met nieuw perspectief.

Meer stroomlijn, een hoge mate van eigenaarschap, zelfsturing en zelforganisatie en een toename van de vitaliteit, de energie en de inspiratie kenmerken een geslaagd teamcoachtraject. Natuurlijk komt dit de ambitie van de organisatie ten goede.

Tijdens de teamcoaching geef ik niet alleen de versterkende en belemmerende collectieve thema’s terug, ik (bege)leid het team en (eventueel) hun leidinggevende ook langs de fases van teamontwikkeling. Als referentiekader gebruik ik het SAMI-concept (mijn levenswerk) en in het bijzonder het deelconcept teamontwikkeling.

Tijdens de teamcoaching spelen er collectieve en individuele thema’s door elkaar heen en ze vechten vaak om voorrang. Dat vraagt veel van de begeleider. Mijn ervaring met teams is omvangrijk. Ik heb er intussen honderden begeleid en kan intens genieten als het in een team gaat swingen. Er is me veel aan gelegen dat voor elkaar te krijgen.

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.