DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Training fases van teamontwikkeling

Fases van teamontwikkeling

Veel leidinggevenden staan voor de pittige opdracht om van een groep mensen (los-zand) een team te maken.

Teamontwikkeling is een contactdiscipline waarin je de stroomlijn tussen de leden probeert te optimaliseren. Het betekent dat jij als leidinggevende je team (bege)leidt om de samenwerkingsbewegingen – die zichtbaar worden als individuele en collectieve interactie en communicatiepatronen – op elkaar af te stemmen. Dit lukt je alleen als je deze kunt duiden, durft te benoemen, zichtbaar durft te maken en alternatieven durft aan te reiken. En alsof dit nog niet voldoende is. Je zal je team ook eigenaar van hun eigen thematiek moeten maken.

Teamontwikkeling betekent dat de menselijke verschillen ineens aan de oppervlakte zullen verschijnen, soms bedekt, soms in alle heftigheid. Dat kan aanvankelijk spanning of zelfs storingen en verwijdering opleveren. Dat is helemaal niet erg, heel waardevol zelfs, maar je zult er als leidinggevende wel passend op moeten (leren) interveniëren anders kun je de waarde er niet uithalen. Sterker nog, dan ontstaat er schade. En ook, je zult het fundament aangebracht moeten hebben, wat aangebracht behoort te zijn.

Ook voor kennisdeling, kennisvermeerdering en voor de ontwikkeling van eigenaarschap, zelfregulatie en zelforganisatie speelt teamontwikkeling een cruciale rol. Uiteindelijk weten we allemaal dat de kwaliteit van samenwerking zich vertaalt naar de resultaten.

Organisaties waarin taakafhankelijkheid nadrukkelijk in hun producten of diensten besloten ligt, ontkomen zelfs niet aan teamontwikkeling. Denk bijvoorbeeld met verschillende specialisten aan een eindproduct werken; of aan de verschillende zorgverleners een cliënt/patiënt begeleiden; of aan verschillende leerkrachten die leerlingen begeleiden. Zij ontkomen er niet aan planmatig te sturen op teamontwikkeling.

Planmatig sturen betekent een methodisch didactisch antwoord kunnen geven op twee cruciale onlosmakelijk verbonden vragen:

  • Hoe breng ik stroomlijn en verbinding aan tussen mijn medewerkers zodat het een team wordt (dus geen groep en geen ploeg) (uniformiteit)?;
  • Hoe zorg ik er tegelijkertijd voor dat het talent van elke individuele medewerker volledig vrij en tot zijn recht kan komen (diversiteit)?


Teams ontwikkelen zich gefaseerd. Elke fase is uniek, heeft specifieke kenmerken en elke fase vraagt om het aanleren van bepaald collectief gedrag. Elke fase vraagt ook om specifieke input en sturing, dus specifiek gedrag (differentiatie in stijl!), van de leidinggevende én om de vaardigheid om het aankomende team door opspelende collectieve thema’s heen te (bege)leiden.

En omdat teamontwikkeling zich langs vier fases voltrekt, kan je zeggen dat de kwaliteit van de input die de leidinggevende in de eerste fase levert een opmaat is voor de kwaliteit van de tweede fase enz.

Als de leidinggevende erin slaagt kwalitatief goed werk te verrichten dan kunnen teams boven zichzelf uitstijgen. Schrijf je in!

 

Specificaties
Titel: Fases van teamontwikkeling 
Duur: 2 dagen
Locatie: Midden van het land / Incompany
Meer informatie: Zie brochure

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.