DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

Cultuur verandering

Hoe geef je jouw sociale systeem een nieuwe look and feel?

Je geeft leiding aan een sociaal systeem, dus aan een organisatie, team(s) en medewerkers. Je bent ontevreden, geërgerd wellicht. Het loopt niet zoals het zou moeten lopen. Wellicht is er sprake van een onvolledig uitgekristalliseerde fusie. Hoe dan ook, de onderlinge verhoudingen laten te wensen over. De resultaten ook trouwens. Denk je het ene gedoe opgelost te hebben dan dient het volgende zich alweer aan. Over je humeur maar niet te spreken. De twijfel slaat toe. Ondanks je inspanningen en interventies krijg je deze cirkel niet doorbroken.

Soms zitten sociale systemen vast in oude vanzelfsprekendheden. De gevormde cultuur past niet meer in deze tijd en zeker niet in de toekomst. Die situaties zijn niet leuk en energie-slurpend. Dan is er veel gedoe en vormt het sociale systeem feitelijk een kluwen van last, storingen en gedoe. Als je aan het ene uiteinde trekt, trekt de kluwen zich ergens anders weer vast. Je krijgt het gevoel het nooit goed te doen.

Voor leidinggevenden is het (h)erkennen van de kluwen cruciaal. Dat lukt je beter als je wat afstand neemt. Met behulp van die afstand kijk je naar de performance van je sociale systeem en je ervaart dan een soort weigering – die zich op verschillende manieren manifesteert – om in de gewenste richting te bewegen.

Als hier sprake van is, is het tijd voor de triple. Je wilt de gevormde cultuur namelijk niet meer volgen maar wilt een nieuwe vormen.

De ervaring leert dat aan de kluwen blijven trekken een doodlopende zaak is. Je zult met je sociale systeem een nieuwe start moeten maken. Dat is ook logisch want teams kennen een levenscyclus. Aan het einde van die cyclus houden teams – in de hoedanigheid waarin zij een bepaalde periode geleefd hebben – op te bestaan. Die nieuwe start bestaat uit drie ‘stapstenen’ die volgordelijk doorlopen moeten worden:

  • Het bouwen van een gemeenschappelijk intern kompas
  • Het bouwen van een gemeenschappelijk doelstellingenhuis
  • Het leren werken met een gemeenschappelijk leiderschapsconcept

 

Drie krachtige stapstenen waarin de deelnemers uitgenodigd en uitgedaagd worden een duidelijke nieuwe beweging naar jouw organisatie te maken.

De triple maakt nieuw elan in je organisatie los.

Wil je hier meer over horen? Een verhelderend gesprek over voeren? Neem dan contact op.

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.