Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

SAMI-training sleutelt aan sociale systemen

Sociale systemen – een mens, een team en zelfs een hele organisatie – bepalen voor een belangrijk deel of uw organisatie succesvol is of niet. Natuurlijk, als ceo, directeur, manager of werknemer blaakt u van de ambities. Maar hoe maakt u ze waar? En als dat tegenvalt, waar zitten dan de blokkades?

SAMI-training leert u om te gaan met belemmerende patronen en dynamieken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de structuren, processen en procedures in uw organisatie, maar vooral ook voor de menselijke maat. 

“Ik wist absoluut niet meer waar we waren. Het kostte mij enorm veel kracht om door te gaan. Om dat weggedrukte klotegevoel onder ogen te zien. Gelukkig ben ik doorgegaan daar in de wildernis. Ik ben er zoveel zekerder van geworden …!”

Liefdevolle verbinding met buik

Hij moest in de wildernis van Noord-Zweden aan de gang met stafkaart en kompas. Het werd zijn verantwoordelijkheid binnen het team. En dat terwijl hij zich had aangewend in de organisatie om alles wat hij niet overzag zo snel mogelijk te delegeren. Omdat hij terugdeinsde voor alles wat hij niet in control had. Buikgevoel dat vooral weggedrukt moest worden. In de wildernis kwam de paniek massief op hem af. Maar twee dagen later was de angst overwonnen en ging hij het team zelfverzekerd voor.

Ontwikkelthema’s in de bek zien

Het toverwoord in bovenstaande situatie is: liefdevolle verbinding. Veel organisaties weten vooral hoofd en handen op waarde te schatten. Hart en buik, ach … Door tijdens de pelgrimage een liefdevolle verbinding te leggen tussen hoofd, hart én buik, krijgt de deelnemer de beschikking over zijn volle potentie. Kan hij meedoen in het volle leven. Het is onvoorstelbaar om te ervaren hoeveel mensen zich laten inperken door verzwegen pijn. In de pelgrimage leren zij om ‘hun eigen ontwikkelthema’s in de bek te zien’.

Liefdevolle verbinding soft?

Liefdevolle verbinding is wezenlijk anders dan een softe aanpak. Door te focussen op die liefdevolle verbinding kan een sociaal systeem binnen een organisatie volledig gereset worden. Kunnen de harde targets met meer gemak en plezier gehaald worden. Daarvoor nodig is, dat mensen mogen raken aan de sensitieve ontwikkeling van de ander. In die liefdevolle verbinding. Dienend leiderschap kan daarvoor de weg banen. Het zijn de eerste stappen naar de volwassen lerende LINKED-organisatie, gekenmerkt door een veel grotere persoonlijke effectiviteit. Over harde targets gesproken …