DutchEnglish
DutchEnglish
DutchEnglish

SAMI-concept

SAMI: Een concept voor sociale systemen

In elk sociaal systeem zou er integraal gestuurd moeten worden op de essenties van- en de relaties tussen organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Want als dát lukt ontstaat er geen onnodige spanning maar energie, vitaliteit en inspiratie in het sociale systeem. Of zoeter: dan kan de liefde stromen.

Het is mijn levenswerk geworden om deze deelconcepten – die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar nadrukkelijk beïnvloeden – aan elkaar te verbinden: het SAMI-concept.

Het SAMI-concept is een reflectie-en-actie-concept dat een onomkeerbare beweging van leren, ontwikkelen en groeien genereert in sociale systemen. Geen dogma, maar een uniek concept dat je universele essenties leert zien waar je op kunt reflecteren en dat je leert passender te acteren.

Inspiratie
Het SAMI-concept is vanuit het Noorden geïnspireerd door de Sami en Sapmi (de natuur). Veelvuldige bezoeken en indringende gesprekken met oorspronkelijke Sami hebben een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten.

Het SAMI-concept is ook beïnvloed vanuit het Zuiden door Kgotla en Ubuntu, cultuuraspecten van het Afrikaanse continent. Het woord Kgotla betekent letterlijk vergadering op basis van dialoog. Tijdens de Kgotla-vergadering is iedereen uitgenodigd om zijn of haar voorlopige waarheid te delen zonder dat daar negatieve consequenties uit voortkomen. Hierdoor voelt iedereen de ruimte en het vertrouwen om eerlijk en open te zijn. Dat levert bewaarheidende en bezielde gesprekken op waardoor belemmerende opvattingen en overtuigingen kunnen verschuiven. Tegelijkertijd ervaart iedereen dat ze werkelijk van betekenis zijn voor het sociale systeem waar zij zich met hart en ziel aan verbonden hebben. Ubuntu is een eeuwenoude levensfilosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Deze filosofie draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling.

Het Oosten (Japan) speelt ook een prominente rol in het concept. Japan met haar bijzondere cultuur en de enorme taalbarrière heeft me gedwongen door een andere bril naar het SAMI-concept te kijken. Dat is ongelofelijk verrijkend gebleken. Tijdens mijn trainings- en coachingsreizen in Japan is er een vergrootglas gelegd op de diepgaande thematiek van uniformiteit en diversiteit. Uiteindelijk is hierdoor is de SAMI-harttriade geboren. Een onmisbaar en krachtige instrument dat ondubbelzinnig duidelijk maakt hoe de mens in relatie tot zichzelf en de ander(en) staat.

Het SAMI-concept heeft ook een wetenschappelijke en fenomenologische onderbouwing en is geïnspireerd door en staat midden in de recente Westerse ontwikkeling van denken over leiderschap en organisatieontwikkeling van mensen als Peter Senge (De vijfde discipline, 1992 en Presence, 2006), Joseph Jaworski (Synchroniciteit, 2009 en Oorsprong, 2012), Stephen R. Covey (De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, 2007), Herman Wijffels, Tex Gunning, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder (Systemisch coachen, 2017), Brené Brown (De kracht van kwetsbaarheid, 2013) en Otto Scharmer (Theorie U, 2010). Concepten als verbindend leiderschap, de lerende organisatie en ‘leading from within’ staan hierin centraal.

Natuurlijk heeft het concept ook vorm gekregen door mijn begeleidingstrajecten. In veel verschillende sectoren mocht ik achter de coulissen kijken en een slag geven aan de draaipunten van sociale systemen. Of dit nu individuen, teams of zelfs hele organisaties waren.

En niet in de laatste plaats heeft het concept letterlijk fysieke vormen gekregen. Ik teken niet alleen veel tijdens mijn begeleidingstrajekten, ik heb ook veel van mijn werk-instrumenten daadwerkelijk gebouwd. Hout, leer en gewei zijn mijn favoriete materialen. Want pas als ik ‘geschuurd en geschaafd’ heb, ontstaat er een doorvoeld weten. Daar hecht ik meer, veel meer waarde aan dan aan louter weten.

Reflectie kan immers niet zonder actie.

Modellen
De SAMI-modellen zijn niet louter mentale modellen. Ze zijn meer, veel meer. Ze zijn bedoeld om aan te zitten, contact mee te maken en door jouw systeem heen te laten werken. Dat helpt, écht! Stel je voor je praat met een stel vrienden over respect. Daar kunnen jullie prachtige verhandelingen over houden en het er mee eens zijn of niet. Maar de werkelijke volle betekenis van het woord respect leer je pas als jij ervaring hebt opgedaan met respectloos en respectvol gedrag en alles wat daar tussen zit.

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.