Training circulair leiderschap

Training circulair leiderschap

Je bent leidinggevende, ambitieus en je staat een pittige opdracht binnen je organisatie, afdeling of team. Denk aan een fusie, een weerbarstig team of een transitie. Voor wat voor pittige opdracht je ook staat, lees eerst het navolgende even.

Van lineair naar circulair leiderschap
We komen uit een tijdperk waarin lineair of oud leiderschap mainstream was. Lineair leiderschap is een manier van leidinggeven waarin de nadruk of voorkeur van leidinggevende(n) vooral op leiden en veel minder of zelfs niet op volgen ligt. Sterker nog: in deze stijl worden leiden en volgen in hoge mate ontkoppeld en over verschillende partijen verdeeld.

Als volgen en leiden ontkoppeld worden
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, ontstaan er organisatie breed remmende en schadelijke bewegingen (dysfunctionele patronen en systeemdynamieken) waardoor er ongelofelijk veel beschikbare individuele en collectieve kennis en kunde verloren gaan en waarbij de leefomgeving (sfeer, klimaat) ernstige averij oploopt. Om nog maar niet te spreken van de invloed op de gewenste resultaten. In alle ijver heeft de lineair leidinggevende niet door (of is niet geïnteresseerd in) wat zij uiteindelijk in gang zet. Vervolgens is zij (straks) wel druk met het opruimen van de storingen, het gedoe of de last die hierdoor ontstaan.

Maatschappelijke roep
We horen het overal om ons heen: er is nieuw leiderschap nodig. Maar roepen alleen is niet voldoende, er zal inhoud gegeven moeten worden aan dit nieuwe leiderschap. SAMI geeft met de training circulair leiderschap een baanbrekend antwoord op het lineaire leiderschap.

Circulair of nieuw leiderschap koppelt volgen aan leiden. Het is een nimmer eindigende cyclus van leiden en volgen en leiden en volgen. Menselijke waardigheid en de kwaliteit van de leefomgeving vormen de drijvende motoren. De circulair leidinggevende wil de weeffout van het lineaire leiderschap voorkomen.

Je realiseert je dat jouw attitude, je vaardigheden, je kennis van sociale systemen en je bekwaamheid om AAN sociale systemen te werken uiteindelijk jouw profiel als leidinggevende bepalen. Overbodig om te vermelden dat jouw profiel van grote invloed is op het behalen van de gewenste resultaten.

Als je de drive hebt om een hoge(re) graad van leidinggeven te bereiken, schrijf je dan in voor deze training die je meeneemt in de vier disciplines van circulair leiderschap.

Wat levert het je op?

Vanuit het perspectief van sociale systemen krijg je een ‘bak kennis’ over de essenties van- en de relaties tussen organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Sturen op deze essenties stelt je in staat beweging in jouw sociale systeem los te maken (op plekken waar het vast zit), beweging op gang te brengen, op gang te houden en zelfs te vergroten.

Omdat ik een vergrootglas leg op actuele situaties zullen er veel zaken in je attitude en vaardigheden helder worden – ‘true leaders reflect and act’ – en zo nodig gaan verschuiven. Je krijg ook handvatten hoe je deze situaties handig kunt aanpakken.

Wil je vast een voorproefje? Lees dan de whitepaper en het artikel over circulair leiderschap.

 

Specificaties
Titel: Circulair leiderschap
Duur: 5 dagen
Locatie: Midden in het land / Incompany
Meer informatie: Zie brochure

'True leaders reflect and act'

Meer weten of wil je eens kennis maken? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.